Assegurança escolar

Condicions de l’Assistència Sanitària MGS Seguros

Es cobriran tots aquells accidents que es produeixin en les instal•lacions del Centre Escolar Aula Balear o fora d’ell durant el calendari escolar, en horari lectiu, sempre que siguin durant activitats realitzades sota la tutela del professorat. S’inclouen les classes d’educació física, esbarjos, tallers, menjador i qualsevol altre acte propi de l’activitat escolar.

S’inclouen els viatges i excursions dintre del territori nacional amb una durada inferior a 60 dies.

L’assegurança no inclou la cobertura de la pràctica de ràpel, muntanyisme, escalada, l’ús i conducció de motocicletes, i riscos de similar naturalesa.

S’inclouen pròtesis externes (ulleres, aparells acústics, etc.) fins a un màxim de 150€, per sinistre.

Actuació en cas d’accident

Se notificarà als responsables del centre de l’accident esdevingut per a què actuïn de forma correcta en cas d’accident.

Des del Centre Escolar s’emplenarà al full d’accident les dades de l’alumne, col•legi i circumstàncies de l’accident. Es farà una còpia d’aquest. El full serà signat per un responsable del Centre Escolar, incloent segell d’aquest Centre.

Els lliuraran dos fulls :

• Un pel Centre Assistencial Concertat i • l’altre pel metge, que haurà de ser retornat al centre amb les anotacions mèdiques precises.

Per tal de poder gaudir de les prestacions de l’assegurança escolar signada amb MGS Seguros els alumnes del centre han d’anar als Centre Mèdics Concertats amb l’asseguradora:

HOSPITAL CLINIC BALEAR GRUP www.clinicbalear.com 971 44 30 30

CLÍNICA PALMAPLANAS Camí dels Reis, 308 Autovía Palma- Andratx, salida 5B 07010 Palma de Mallorca Islas Baleares 971 91 80 00

En cap cas el centre no es farà responsable de l’assistència mèdica si un adult responsable del menor acudeix a un altre centre mèdic que no surt al llistat, ni a les despeses que ocasioni l’assistència mèdica en la sanitat pública.

Serveis


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS