BEQUES LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR

23/10/2013 Informació general, Beques i ajudes

BEQUES LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR


Us comunicam que s’ha obert el plaç de convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic pel al curs 2012/2013.

  • Termini d’entrega dia 6 de Novembre al centre on es va cursar el curs 12-13.
  • Quantia de l’ajut: 50€

Per a les sol·licituds cal emplenar el model oficial i presentar la següent documentació:

  1. Fotocòpia DNI o NIE de tots els membres de la família majors de 16 anys.
  2. Certificat d’ingressos de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària corresponent a l’exercici de l’any 2011, del pare i la mare o dels tutors, o autoritzar a la Conselleria d’Educació.
  3. Fotocòpia del llibre de família de tots els components.
  4. Certificat de convivència o empadronament al mateix domicili.
  5. Documentació acreditativa de família nombrosa (si n’és el cas).
  6. Fotocòpia del carnet o certificat acreditatiu de la discapacitat dels membres que formen la unitat familiar (si n’és el cas).
  7. Per infant en acolliment documentació acreditativa (si n’és el cas).
  8. Per família monoparental, documentació acreditativa (si n’és el cas).

La convocatòria i els impresos els podeu trobar a la següent pàgina web: http://sgtedu.caib.es

Per a més informació, podeu passar per la secretaria del centre.

Atentament
La direcció

PDF - 143.7 kB
Informació Beques i Material escolar curs 2012-13

Darreres notícies


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS