Cursos de Català per a pares i mares

09/11/2017 Informació general

Cursos de Català per a pares i mares


Benvolgudes famílies:

Com cada any la Conselleria d’educació organitza cursos de formació de llengua catalana orientada específicament als pares i mares no catalanoparlants d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària de tots els centres de les Illes Balears.

Els cursos es farien al nostre centre els dilluns i dimecres de 16 a 17 hores.

 • Destinataris: Pares i mares sense coneixements o en coneixements escassos de llengua catalana que volen ajudar els fills en el seu aprenentatge i ser capaços de comprendre i generar converses de nivell bàsic en situacions senzilles.
 • Durada dels cursos: 40 hores repartides en dues sessions setmanals d’una hora i mitja.
 • Inici dels cursos: setmana del 8 de gener de 2018.
 • Preu dels cursos: 30 €. Tenen una reducció del 50 % de l’import de la matrícula les persones següents:
  • Desocupades : Un certificat o fotocòpia de la targeta del SOIB(o de l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears) que acrediti la condició de desocupat. La data d’aquest document no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.
  • Jubilades o pensionistes : Un certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o un document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.
  • Membres de família nombrosa : Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
  • Discapacitades : Fotocòpia de la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General de Dependència que acrediti un grau de discapacitat del 33 % o superior.
  • Amb Carnet Jove europeu (per exemple, el Carnet Jove<26): Fotocòpia compulsada del carnet. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit només cal presentar-ne l’original.

(Documentació acreditativa que cal presentar: s’ha de mostrar l’original per confirmar que la fotocòpia és fidel a l’original)

En cas que algun dels inscrits no tengui prou recursos per pagar la matrícula, posau-vos en contacte amb l’IEB.

El termini d’inscripció als cursos és fins al 17 de novembre de 2017. Heu de tenir en compte que perquè es pugui fer un curs, hi ha d’haver un mínim de 15 alumnes inscrits. Si el nombre de persones inscrites al centre és igual o superior a 15, el curs queda automàticament confirmat. En cas que sigui inferior al nombre establert, el curs no es podrà realitzar.
Quan s’hagi confirmat el curs, els inscrits tenen fins dia 30 de novembre per fer el pagament i lliurar el resguard del banc al centre. La inscripció d’un alumne es farà efectiva quan aboni el preu del curs.

Inscripció de l’alumnat : fins dia 17 de novembre.
Pagament (en cas que s’hagi confirmat el curs) : del 20 al 30 de novembre
Enviament de la documentació: els fulls d’inscripció, la documentació que acrediti la reducció del 50 % de la matrícula (si escau) i el rebut bancari, 1 de desembre
Començament del curs: Setmana del 8 de gener.
Acabament del curs: Setmana del 9 d’abril.

Atentament
La direcció del centre

Darreres notícies


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS