Eleccions al Consell Escolar -Dates i altres informacions-

15/10/2018 Informació general

Eleccions al Consell Escolar -Dates i altres informacions-


Entre els mesos d’octubre, novembre i desembre d’aquest any s’han de celebrar eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar del Centre.

El Consell escolar té, entre d’altres, les següents funcions:

 • Aprovar i avaluar la Programació Anual i els projectes.
 • Elaborar informes a petició de l’administració competent sobre el funcionament del Centre.
 • Decidir sobre el procés d’admissió d’alumnes.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris.
 • Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar.
 • Fitxar les directrius per a la col·laboració amb altres entitats.
 • Valorar el funcionament general del centre.
 • Ser informat del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 • Proposar mesures per afavorir la convivència en el centre.

Durant el curs escolar hi ha, com a mínim, la reunió de principi de curs, la de la revisió dels trimestres i la del final de curs. A més, hi pot haver totes les reunions de caràcter extraordinari que es considerin necessàries.

Oferim a continuació les dates més importants del calendari electoral

 1. Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions: 16 d’octubre
 2. Fi del termini de reclamacions als censos provisionals: fins a les 12 hores del dia 19 d’octubre
 3. Presentació de candidatures: fins a les 12 hores del dia 26 d’octubre
 4. Vot per correu (sobre tancat amb papereta de vot i fotocòpia DNI). Entregar a secretaria abans del dia 24 de novembre a les 12 hores
 5. Votació per a l’elecció de representants d’alumnes: dia 26 de novembre
 6. Votació per a l’elecció de representants de professors i personal d’administració i serveis : dia 21 de novembre de 09:55 a 11:15
 7. Votació per a l’elecció de representants de pares i mares: 26 de novembre de les 15 a les 21 hores
 8.  Proclamació de candidats electes: dia 28 de novembre

Els aspectes generals de les eleccions es poden resumir en els següents punts:

 • Representants de pares: El dret a elegir i ser elegit l’ostenten els pares i les mares dels alumnes escolaritzats en el centre o, en el seu cas, els tutors legals. En el cas en què la pàtria potestat dels fills es trobi conferida a un sol progenitor, la condició d’elector i elegible li concernirà exclusivament a ell.
 • Representants d’alumnes: El dret a elegir i ser elegit representant l’ostenten els alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.
 • El professorat substitut no pot presentar-se, però pot votar
 • Per afavorir la participació , es pot exercir el vot per correu. En aquest cas es posarà la papereta amb el vot i una fotocòpia del DNI a dins un sobre tancat i es donarà a la secretaria del centre. S’ha d’entregar abans de dia 24 de novembre a les 12 hores.
 • Per a les votacions s’ha d’acreditar la identitat presentant el DNI o document similar.
 • El vot és directe, secret i no delegable. Així, un pare no pot votar pel seu cònjuge, ni viceversa.
 • Els electors marcaran a la papereta de vot un nom com a màxim.
 • Aquelles persones que vulguin presentar la seva candidatura (pares/mares i alumnes) podran recollir el document corresponent a la secretaria del centre i entregar-lo abans de la data indicada anteriorment.

ESPERAM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!!!!

Darreres notícies


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS