Projecte d’Hort

JPEG - 122.2 kB

Des de ja fa uns quants d’anys, a la nostra escola duim a terme un projecte d’hort ecològic. Entenem l’hort com un espai de trobada amb la natura, amb el medi, amb els companys i amb el treball en grup.
Així, mitjançant aquest projecte podem transmetre als nostres infants una manera de veure la vida; una vida saludable, d’harmonia i respecte amb l’entorn, i de cooperació entre els companys.
Mitjançant l’hort els alumnes entren en contacte directe amb el seu entorn, fent aprenentatges de forma vivencial i directa, manipulant i observant, accedint així a la possibilitat de fer aprenentatges funcionals i significatius, que són els que ens queden fixats per poder fer servir al llarg de la nostra vida. A més, en aquests aprenentatges no només hi entren en joc la natura i l’entorn, sinó que també hi entren la matemàtica, les llengües, l’autonomia, la socialització...

El curs 2011-12, l’escola va donar una petita empenta a aquest projecte ampliant la participació dels infants fins al segon cicle de primària.

Durant el curs 2012-13, va sorgir la idea a l’etapa de secundària de muntar un hort urbà, i es va organitzar un grup de treball obert a la participació de tots els alumnes i professors responsables de les diferents assignatures. Aquesta iniciativa és un recurs més de l’escola, vinculat a diferents matèries curriculars i que es pot treballar de manera interdisciplinar, desenvolupant diferents actituds:

JPEG - 128.4 kB

- Muntatge de l’hort.
- Interès per l’horticultura ecològica com a perspectiva de futur.
- Interès i respecte pel medi natural i ambiental.
- Valoració dels beneficis que reporta el consum de verdures ecològiques, per tal d’aconseguir una alimentació sana i equilibrada.
- Foment de la participació en les diferents tasques.
- Foment del treball cooperatiu.
- Interès per distingir, classificar i utilitzar els diferents productes de l’hort.
- Importància de les plantes aromàtiques.

A través de procediments tals com:

JPEG - 149.5 kB

- Conscienciació de la necessitat del consum de les verdures com a ingredients bàsics de una dieta sana i equilibrada.
- Preparació de les pasteres i del terreny per tal de muntar un hort ecològic.
- Coneixement les bases de l’horticultura ecològica.
- Manteniment i cura dels cicles i característiques de les diferents famílies de les plantes.
- Investigació i estudi del cicle de les plantes.
- Ús de criteris per classificar les hortalisses.
- Utilització de diferents tècniques de sembra (llavors i sembrat, utilització de la collita).
- Realització de tècniques i tasques necessàries per obtenir un òptim creixement de les plantes.
- Pràctica en la identificació de les propietats de les verdures.
- Recerca de receptes tradicionals, familiars.

Amb aquest projecte, al nostre centre convertim l’hort en un espai educatiu, ple d’oportunitats per aprendre i créixer tots plegats, de forma agradable, divertida i distesa. Un espai que a poc a poc es va creant entre tots, on s’hi deixen esperances, expectatives, esforç... amb la satisfacció final de poder recollir els fruits de la feina i la dedicació que s’hi han posat, i com no, també gaudir d’un bon àpat!

Projectes


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS