Informacions relatives a la situació respecte al projecte lingüístic del nostre centre

03/11/2014 Información general

Informacions relatives a la situació respecte al projecte lingüístic del nostre centre


Estimades famílies,

    Com tots sabreu, el curs passat es va implantar per part de l’Administració un Projecte de Tractament Integrat de Llengües (PTIL). Durant aquell curs i el curs actual, el nostre centre ha hagut d’adaptar-se, de la millor manera possible i amb els recursos de què disposam, per poder tenir un projecte adequat a aquesta implantació.

    A finals del mes de juliol de 2014, es va publicar per part de la Conselleria una resolució que indicava que els centres que no disposaven d’un projecte de tractament integrat de llengües aprovat, haurien d’aplicar el projecte elaborat per la Comissió de Coordinació Pedagògica, conforme a la normativa. Aquest era el cas del nostre centre.

    El passat dia 23 d’octubre es va publicar oficialment al BOIB la darrera resolució que deixava sense efectes la del mes de juliol i, per tant, els centres sense un PTIL aprovat han d’aplicar el projecte lingüístic propi del centre. Davant aquesta situació, el nostre centre ha decidit no implantar totalment el PTIL que, per alguns cursos, havíem dissenyat exclussivament intentant seguir les instruccions de la Conselleria. Aquest PTIL no responia en la seva totalitat a les nostres inquietuds perquè trobàvem que en determinats casos no garantia un ensenyament de qualitat en qüestió de llengües estrangeres, però va ésser aprovat pel claustre el juny del 2014, per imperatiu legal, en el cas del claustre d’Educació Infantil i Primària.

    Per aquests motius el nostre centre ha decidit fer una sèrie de canvis transitoris per al present curs 14-15, millorant el nostre antic Projecte lingüístic, afavorint la llengua estrangera. Aquests canvis només afecten a l’etapa de primària, donat que el projecte que s’havia presentat per a 1r i 2n d’ESO ens sembla vàlid i tenim el compromís de fer les revisions oportunes en el projecte lingüístic dels cursos a partir de 3r d’ESO. Els canvis a Primària són:

  • La plàstica es fa en anglès, amb el suport de les tutores. Hem apostat per la plàstica en anglès ja que contàvem amb personal nou contractat i seleccionat exclusivament per fer-ho en aquesta llengua i pensam que el projecte serà de qualitat i beneficiós per als nins.
  • La música al 1r i 2n cicle es fa en català i al 3r cicle es combinarà el català amb l’anglès. Els motius que ens han duit a fer-ho així no són d’altres que facilitar als alumnes assolir els conceptes bàsics de l’assignatura en català al llarg dels dos primers cicles i una vegada que ja els tenen assolits incorporar l’anglès al 3r cicle per iniciar-los en la llengua que faran servir en aquesta assignatura a Secundària.
  • Les matemàtiques de 1r de primària s’ imparteixen en català, com veníem fent anys anteriors. A partir de 2n de primària fins a 6è es fan en castellà.

    D’aquesta manera, augmentam la presència de l’anglès com a llengua estrangera partint de la qualitat per anar incrementant, en successius cursos la quantitat d’hores.

    Al llarg d’aquest curs 2014-15 els claustres, tant d’Infantil i Primària com el de Secundària, Batxiller, i Cicles formatius tenim el compromís d’estudiar i dissenyar un nou projecte lingüístic progressiu, viable i de qualitat on la prioritat és que els alumnes es puguin beneficiar d’una implantació de forma gradual, consensuada i madurada per tot l’equip docent, per tal d’aconseguir una bona competència lingüística en cada una de les tres llengües: castellà, català i anglès.

    Volem aprofitar per recordar que si estau interessats en llegir el nostre projecte lingüístic de centre amb més profunditat, podeu demanar la seva consulta.

    A més, volem informar que el projecte propi del centre d’auxiliar de conversa ja s’ha posat en funcionament.

    A continuació podeu veure gràficament la presència de les tres llengües en la distribució horària. També trobareu un pdf amb unes graelles més detallades.

Equip educatiu d’Aula Balear

PDF - 90.4 KB
Graelles amb distribució horària

Últimas noticias


© Aula Balear | web hecho con SPIP, programa libre distribuído bajo licencia GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Somos cooperativa! Tr@ms MIT ODS