NOU!! Cicle Formatiu de Grau Superior Administració i Finances

Si t’agraden les finances, la gestió de les empreses o el món dels negocis has d’estudiar Administració i finances. Podràs arribar a ser un expert en gestió financera, gestió de personal, gestió de negoci, pressupostos, contractacions...

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa.

Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa o mitjançant l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral o estudi de projectes, entre d’altres.

La professió de tècnic superior en Administració i Finances ha sofert una evolució en els darrers anys que ha suposat una forta demanda de professionals amb aquesta ocupació.

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

Accés directe:

  1. Estar en possessió de el Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de l’Batxillerat.
  2. Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental
  3. Estar en possessió d’un títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
  4. Estar en possessió d’un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics
  5. Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
  6. Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
  7. Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors)
  8. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir al menys 19 anys en l’any que es realitza la prova o 18 per als que posseeixen el títol de Tècnic).
  9. Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Oferta educativa


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS