Objectes trobats

17/11/2016 Información general

Objectes trobats


El racó objectes trobats torna a estar ple de roba oblidada.

A finals del mes de novembre el que no hageu recollit s’entregarà a alguna institució per a què facin un bon ús.

Feis via a recollir les vostres pertinències!!!
(Recordam la importància de que tota la roba vagi marcada amb el nom.)

Moltes gràcies

Últimas noticias


© Aula Balear | web hecho con SPIP, programa libre distribuído bajo licencia GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Somos cooperativa! Tr@ms MIT ODS