Objectes trobats

13/11/2017 Información general

Objectes trobats


Benvolgudes famílies!

El racó d’objectes trobats torna a estar ple de roba oblidada.
A finals del mes de novembre el que no hageu recollit s’entregarà a alguna institució per a què facin un bon ús.

Feis via a recollir les vostres pertinències!!!
(Recordam la importància de que tota la roba vagi marcada amb el nom.)

DE MANERA QUINZENAL RETIRAREM LA ROBA OBLIDADA, PER TANT A MIJANS I A FINALS DE CADA MES PASSAREM A LA SEVA RETIRADA.

Moltes gràcies

Últimas noticias


© Aula Balear | web hecho con SPIP, programa libre distribuído bajo licencia GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Somos cooperativa! Tr@ms MIT ODS