PT, AD, ATE, AL....a l’escola no parlam xinès...

Volem compartir amb vosaltres un escrit que vos pugui aclarir alguns conceptes i vos ajudi a entendre la importància del nostre equip humà. Vos volem presentar les figures del Departament d’Orientació.

LES COMPETÈNCIES DE L’EQUIP DE SUPORT

ORIENTADORA: A partir de les demandes dels mestres passen proves, fan diagnòstics, deriven a altres professionals... A més coordinen tot el departament d’orientació juntament amb l’equip directiu (horaris, reunions...), informen a l’administració, serveis socials,...

PT: Pedagogia terapèutica. Fan feina dins i fora de l’aula amb els nins i nines que estan dins el programa, assessoren als tutors i junts fan les adaptacions oportunes, informen a les famílies amb el tutor...

AL: Audició i llenguatge. Fan feina dins i fora de l’aula amb els nins i nines que tenen alguna dificultat en el llenguatge des de la part fonètica fins a trastorns de la comunicació i dificultats en la lectura i l’escriptura, també avaluen i informen a les famílies amb el tutor.

AD: Atenció a la diversitat. Entren a fer suport dins l’aula, treuen a petits grups fora de l’aula i ajuden a tots els nins i nines que no estan dins el programa d’integració però tenen alguna dificultat.

ATE: Auxiliar tècnic educatiu. Són auxiliars que donen suport dins l’aula i a les hores de pati, menjador... Ajuden als nins que tenen poca mobilitat, donen medicació en cas que sigui en horari fora de classe, controlen casos específics...

Aquesta és una manera molt senzilla i simplificada d’explicar la feina de cada un dels components del departament. Per sort a la nostra escola el departament d’orientació és un pilar i com a conseqüència compleix amb moltes més funcions a més de les esmentades.

El departament entra dins les aules i mai es limita als nins que tenen al seu llistat. En tot moment observen, ajuden a tots... Això fa que es detectin casos o dificultats que no hauríem vist degut a les ràtios. També ajuda a tenir un punt de vista diferent, a veure la feina des d’una altra òptica... Quan a l’aula sorgeix un problema de conductes o un nin ve amb una notícia difícil d’assimilar o baixa autoestima... els qui ens assessoren, a qui anam a demanar ajuda és al departament d’orientació.

A les reunions no ens limitam al llistat de nins, parlam de tot el que ens preocupa: dinàmiques d’aula, casos especials, patis... i junts prenem mesures al respecte.

Han tornat especialistes en agafar els recursos i optimitzar-los al màxim. Al pati coordinen la feina de tots per tal que cap cas quedi sense un suport i informen de les necessitats de cada un dels casos que ens preocupen als diferents monitors, mestres que passam per allà, etc.

Fan observacions al pati, designen ajudes o suports per nins i nines que tenen algun problema de comunicació, controlen i duen seguiment dels casos, ajuden als tutors en feines de mediació... Al menjador també organitzen controls dels nins amb problemes a l’hora de menjar, al·lèrgies, celíacs,...

Són un suport vital per cada tutor, tant per actuar amb cada cas com per entendre les dificultats dels nins. Pensam que també són un gran recolzament per les famílies.

Una altra de les seves funcions és orientar als grans quan estan acabant secundària, ajuden a cercar alternatives adients per cada cas i normalment en fan una mica de seguiment.

A més d’això constantment s’estan formant i engresquen els claustres per fer-ho amb ells. No deixen que ens oblidem que cada un és diferent i que hem d’intentar arribar a tots, que al cap i a la fi és el que més caracteritza Aula Balear, no?

Encara que el departament d’orientació no va néixer el mateix any de l’escola, des que vaig arribar he tengut la sensació que aula va créixer a partir del departament d’orientació. Això és bo i s’ha de comunicar ja que són com a formiguetes que van fent feina sense fer renou.

Poques famílies el coneixen directament però segur que la seva feina ens esquitxa una mica cada dia i la fan tan bé que gairebé ni ens adonam.

Un poc més...


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS