Projecte ICAPE

PROJECTE ICAPE (Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores)

Quin objectiu té?

Implantar a centres educatius el desenvolupament transversal de les competències o iniciatives emprenedores i, fomentar la iniciativa autònoma i grupal per a la inserció laboral mitjançant la creativitat, innovació i responsabilitat. Aquest pla contribueix a valorar la formació al llarg de la vida i pretén compensar les desigualtats socials. Aquest programa va adreçat a partir de 2n cicle d’Educació Secundària Obligatòria.

Aquest programa és impulsat per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, en concret per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació sota la responsabilitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, i l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. Totes aquestes institucions posen en marxa una convocatòria per participar en el Programa pilot ICAPE per al curs 2013-2014.

Davant aquesta proposta, el nostre centre claustre de Secundària es va plantejar per aquest curs 13-14 desenvolupar en el centre el projecte educatiu “ Joves Emprenedors Socials ”. (JES)

Què és “Joves Emprenedors Socials”?
És un projecte educatiu dirigit a alumnat d’Educació Secundària i planteja que la classe constitueixi una associació o ONG amb l’objectiu de gestionar un projecte generat a partir d’una detecció de necessitats d’una realitat d’un país del Sud. L’alumnat d’aquest aula a Espanya treballarà en col·laboració amb un grup d’alumnes/as de la seva mateixa edat d’un país del Sud.

Quina finalitat té?
Desenvolupar les actituds emprenedores utilitzant com a fil conductor el procés de creació i gestió d’una associació.

Què aporta?
S’utilitza una metodologia on l’alumnat és el protagonista i centre del seu propi aprenentatge. Es basa en un treball des de la pràctica on l’aprenentatge és actiu, cooperatiu i significatiu. Per a això la relació entre el centre educatiu i els fets del món estan presents diàriament. La metodologia es basa en projectes, des del projecte real de cooperació en el qual es treballa, fins a la participació real i efectiva de l’alumnat a l’aula en tots els processos de presa de decisions. Seran ells i elles els qui prenguin les decisions i s’arrisquin.

L’associació, si així ho precisen els seus socis, podrà necessitar d’una aportació (decidida pels alumnes/as) per gestionar les seves activitats de cofinançament del projecte de cooperació. Totes aquestes accions són desenvolupades a 4t d’ESO a les àrees d’Ètica, Estudi, l’Àmbit Socio-Lingüístic, Plàstica i Tutoria.

El projecte pot comportar sortides fora de l’aula perquè l’alumnat conegui la realitat que li envolta: Sol·licitar permís de venda a l’ajuntament, assistir a un mercat…)

Creiem que per les característiques del projecte poden resultar una experiència molt enriquidora i formativa per als nostres alumnes.

Tota la Comunitat Educativa que duu endavant aquest projecte, comptam amb l’assessorament de Valnalón que s’encarrega de la gestió, coordinació i tutoria del mateix. Aquesta és una associació que engega els projectes des d’Astúries.

Els alumnes dins la seva dinàmica d’implantació del projecte han de crear una ONG, (ABONG i OFPA respectivament): han de crear uns Estatuts, donar d’Alta l’ONG, elegir els seus membres representants (presidència, secretaria, tresoreria), distribuir-se en comissions: màrqueting, estratègies, comunicació...
A mesura que van desenvolupant les seves activitats aquestes són publicades en un diari de la Plataforma JES,..... Per posar exemples de diferents activitats que han duit a terme durant aquests mesos podeu consultar la següent galeria d’imatges.

A més per presentar-se a la comunitat i per mostrar el centre a la resta de centres educatius participants han fet un lip-dub amb cançons de moda, han participat en una activitat en l’entrega del permís de venda pel dia 14 de maig a la Plaça Major a l’Ajuntament, han dedicat tot un matí a fer activitats artesanals a l’àrea de Plàstica, han venut cafè amb coca, crepes i han duit a terme un mercadet solidari...

Els Coordinadors d’aquesta activitat desitjam que aquesta tasca anual els sigui enriquidora i deixi en ells una empremta per tal de tenir l’experiència d’engegar nous projectes professionals.

 1. Enllaços d’interés:
  1. Programa pilot ICAPE per al curs 2013-2014
  2. Projecte JES:
   1. ABONG
   2. OFPA
 2. Multimèdia:
  1. LipDub ABONG
  2. LipDub OFPA
  3. Galeries d’imatge:
   1. ABONG activitat solidària: venem cafè i coca
   2. Visita a l’Ajuntament
   3. OFPA prepara un mercadet
   4. OFPA
   5. Taller de plàstica

Projectes


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS