Projecte d’Auxiliar de Conversa

Des del curs 14-15, el centre ha posat en marxa un projecte d’auxiliar de conversa en llengua anglesa que s’emmarca dins del conjunt d’actuacions destinades a donar suport a la necessitat de millora de l’aprenentatge de l’anglès i que forma part d’un projecte innovador per a la gestió de la llengua anglesa.

Poder gaudir dels auxiliars de conversa en el nostre centre suposa un recurs de primer ordre per estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. La tasca educativa de l’auxiliar dóna suport lingüístic a les activitats programades d’aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat.
Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que la comunicació oral esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

Per aixó, l’escola disposa de dues persones amb anglès com a llengua materna, les quals duen a terme tasques d’assistència que donen suport a les activitats previstes en el projecte durant pràcticament tot el curs escolar (d’octubre a juny).
Els auxiliars estan presents a l’aula amb els mestres i professors, a totes les aules de Primària, Secundària i Batxiller i donen un cop de mà en treballs de grup, per parelles, preparació d’exposicions orals; augmenten la incidència en la llengua oral a través de petits diàlegs, jocs de taula, petites lectures; col·laboren en l’elaboració de materials, i estimulen la competència comunicativa només amb la seva presència activa.

Poder gaudir d’aquest recurs, suposa una despesa bastant important per la qual cosa el centre demana la col·laboració de les famílies essent un recurs del que es beneficien pràcticament tots els nins del centre.

Durant el mes d’octubre es procedeix a un cobrament únic de 50€ per nin, des de primer de primària fins a segon de batxillerat, tal com s’explica a la reunió informativa de principi de curs.

Objectius del projecte...

  • Millorar la competència oral comunicativa dels alumnes.
  • Reforçar les destreses orals de l’alumnat en la llengua estrangera.
  • Proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical de la llengua estrangera corresponent.
  • Realitzar pràctiques específiques de conversa.
  • Col·laborar amb els docents en la planificació de les activitats del projecte i donar suport lingüístic.
  • Fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat envers la llengua i la cultura del seu país d’origen, així com del conjunt de països de la mateixa llengua.
  • Donar suport en l’elaboració i adaptació de materials i aportar recursos didàctics.
  • Ajudar l’alumnat amb els mitjans informàtics o audiovisuals en la realització de tasques dirigides a la millora de la llengua oral.

Projectes


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS