Projecte d’Educació Emocional

El curs 2015-16, començam a implementar un projecte nou a secundària: l’educació emocional.

És un projecte que va sorgir durant el curs 14-15 de la mà d’un equip de professors que es varen engrescar en un grup de treball a través del CEP. A partir d’aquí es varen fer algunes incursions dins les aules, però és durant el curs 15-16 que es comença a implementar de manera sistemàtica.

El projecte va néixer amb dues idees fonamentals:
* treballar l’educació emocional a partir del cinema
* vincular els temes de les pel·lícules amb alguns aspectes del currículum.

De fet, el seu títol ho deixa ben clar: El cinema com a eix vertebrador de l’educació emocional i del treball interdisciplinari.

Pensam que l’educació emocional és un complement indispensable en el desenvolupament cognitiu i una eina fonamental de prevenció, ja que molts de problemes tenen el seu origen en l’àmbit emocional.

L’objectiu de l’educació emocional a l’escola és ajudar els infants a ser persones emocionalment intel·ligents, persones que coneixen i saben entendre els mateixos sentiments i els dels altres, que controlen les seves emocions, que se senten bé amb elles mateixes, que són capaces d’establir bones relacions i que tenen els recursos i les habilitats necessàries per resoldre positivament els conflictes que se’ls presentin; persones que saben prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives i saben generar emocions positives; en definitiva, persones que adopten una actitud positiva davant la vida.

El projecte es durà a terme a tots els cursos d’ESO , a 1r de Batxiller i a Formació professional.

Relacionam a continuació les pel·lícules proposades per treballar a cada curs i a cada trimestre:
1r d’ESO

 • Matar a un ruiseñor
 • Los chicos del coro
 • Tiempos modernos

2n d’ESO

 • La invención de Hugo
 • El nombre de la Rosa
 • Eduardo manostijeras

3r d’ESO

 • Intocables
 • Pequeña miss Sunshine
 • Arde Mississipi

4t d’ESO

 • Próximo Oriente
 • La lista de Schindler
 • El diario de Noa o Boy Hood

1r de Batxillerat

 • Thelma y Louise
 • Cimarron
 • Doce hombres sin piedad

Cicles formatius primer curs ADM

 • Erin Brockovich
 • Up in the air
 • Thelma y Louise

Cicles formatius primer curs TELECOMUNICACIONS

 • Erin Brockovich
 • Up in the air
 • Apolo 13

Cicles formatius segon curs ADM i TELECOMUNICACIONS

 • Capital
 • Wall street

Projectes


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS