V CERTÀMEN LITERARI DE LA SECTORIAL D’ENSENYAMENT - CURS 2017-18

22/02/2018

 V CERTÀMEN LITERARI DE LA SECTORIAL D'ENSENYAMENT - CURS 2017-18


Benvolguda Comunitat Educativa,

Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat d’Educació Primària i a tot l’alumnat d’ESO, Cicles Formatius de Grau Mitja , Batxillers, Cicles Formatius de Grau Superior i FPB i adults del centre: Personal Docent, Personal no Docent i Famílies.

MODALITAT I CATEGORIES

1.- S’estableixen dues modalitats: Una adreçat als alumnes de les cooperatives d’ensenyament i una altra adreçada a tots els adults de la comunitat escolar ( personal docent , personal no docent , pares i mares de cada escola )

Prosa. Alumnes

Poesia. Alumnes

Prosa. Adults

Poesia. Adults

2.- S’ha de presentar un relat, un conte de ficció, poema original inèdit en llengua catalana.

3.- Els relats han d’estar relacionats amb el tema que cada escola hagi decidit en el seu certamen. Tan pot ser el tema central de la cooperativa com tema lliure, si així es determina. Les mateixes característiques, hauran de tenir les creacions poètiques

4.- Els relats i obres poètiques es classificaran en sis categories:

A).Educació Primària. 1r i 2n de primària

B).Educació Primària 3r i 4t de primària

C).Educació Primària 5è i 6è de primària

D).Educació Secundària (primer, segon i Formació Professional Bàsica)

E).Educació Secundària (tercer, quart i Cicles formatius de Grau Mitjà)

F) Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior

G) Adults ( personal docent , personal no docent , pares i mares de cada escola )

PRESENTACIÓ

1.-Pels que respecte als relats, aquests es presentaran en fulls format DIN A4, escrits a ordinador per una sola cara amb un espai 1 i 1⁄2, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un cos 12, i firmats amb un pseudònim. L’extensió mínima dels relats ha de ser d’una cara d’un full, i màxima de 2 fulls.

2-. Pels que respecte a la poesia, es presentaran un poema o recull de poemes que no superi els 56 versos, sempre en fulls DIN-A 4, , amb un espai 1 i ½, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times

New Roman amb un cos 12.

3.- Cada cooperativa a l’hora de presentar a la Sectorial d’ensenyament els seus participants haurà comprovat prèviament que l’obra presentada no sigui un plagi d’altri, per tal de preservar la propietat intel·lectual dels autors originals

4.- Cada cooperativa a l’hora de presentar a la Sectorial d’ensenyament els seus participants haurà revisat prèviament que l’obra presentada acompleixi les normes ortogràfiques i estructura correcta , sempre respectant la idea original de l’autor.

5.- Cada cooperativa podrà presentar un màxim de tres obres per modalitat i categoria

6.-Les cooperatives lliuraran a la Sectorial les obres quanyadores de les categories que desitgi, dins el termini màxim dia 26 de març de 2018 , perquè el jurat tingui temps suficient per a emetre la seva decisió.

7.-Cada concursant només podrà presentar una producció de cada modalitat

8,. Els treballs presentats han de ser originals (no fotocòpia) i escrits en català. La presentació serà obligatòria fer-la a ordinador pels alumnes de primària ( a partir de 5è), d’ESO, Batxillerat , Cicles Formatius i adults .

JURAT

1.-El jurat l’integraran les següents persones:

- 1 Professor de Primària.

- 1Professor de Secundària.

- 1Representat de la Biblioteca.

- Un pare o una mare de l’AMIPA.

- Un escriptor català que trii la sectorial d’ensenyament

2.-La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret a considerar desert algun premi.

3.- El jurat del certamen de la sectorial s’haurà de reunir abans de dia 30 d’abril de 2018 i prendre una decisió sobre els guanyadors.

PREMIS: La sectorial determinarà quins seran els premis

1.- Els premis es lliuraran dia 16 de maig 2018 , al lloc que determini la sectorial , on es preveu la presència i la participació d’un/a escriptor/a de les nostres Illes.

La participació en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases.

ADDICIONAL

La Sectorial d’ensenyament es reserva el dret de publicar les obres premiades i els treballs que per la seva qualitat ho mereixin. Així mateix es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se i que no s’hagi plantejat de manera resolta en les presents bases. 16

Darreres notícies


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS