VII CERTAMEN LITERARI DE LA SECTORIAL D’ENSENYAMENT - CURS 2019-20

24/01/2020

VII CERTAMEN LITERARI DE LA SECTORIAL D'ENSENYAMENT - CURS 2019-20


Benvolguda Comunitat Educativa,

Uns informam que ja tenim en marxa la celebració del VII certamen literari de la Sectorial d’Ensenyament.

Aquest curs 2019-20 s’estableixen dues modalitats:

Una adreçat als alumnes de les cooperatives d’ensenyament, i una altra adreçada a tots els adults de la comunitat escolar ( personal docent , personal no docent , pares i mares de cada escola )

• Prosa. Alumnes • Poesia. Alumnes • Prosa. Adults • Poesia. Adults

S’ha de presentar un relat, un conte de ficció, poema original inèdit en llengua catalana.

Els temes dels relats seran lliures i no tenen perquè estar relacionats amb el tema que cada escola hagi decidit en el seu certamen. Aquest fet no impedeix que si la cooperativa desitja que les obres dels seus creatius sigui sobre el seu tema central , el jurat no hi veu cap impediment. La proposta de llibertat de tema és una aposta per a la creativitat dels participants. Les mateixes característiques, hauran de tenir les creacions poètiques.

Els relats i obres poètiques es classificaran en sis categories:

A).Educació Primària. 1r i 2n de primària B).Educació Primària 3r i 4t de primària C).Educació Primària 5è i 6è de primària D).Educació Secundària (primer, segon i Formació Professional Bàsica) E).Educació Secundària (tercer, quart i Cicles formatius de Grau Mitjà) F) Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior G) Adults ( personal docent , personal no docent , pares i mares de cada escola )

PRESENTACIÓ

1.-Pels que respecte als relats, aquests es presentaran en fulls format DIN A4, escrits a ordinador per una sola cara amb un espai 1 i 1 2, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un cos 12, i firmats amb un pseudònim. L’extensió mínima dels relats ha de ser d’una cara d’un full, i màxima de 2 fulls.

2-. Pel que respecte a la poesia, es presentarà un poema o recull de poemes que no superi els 56 versos, sempre en fulls DIN-A 4, , amb un espai 1 i 1⁄2, la lletra ha de ser Arial, Verdana o Times New Roman amb un cos 12.

3.- Cada cooperativa a l’hora de presentar a la Sectorial d’ensenyament els seus participants haurà comprovat prèviament que l’obra presentada no sigui un plagi d’altri, per tal de preservar la propietat intel·lectual dels autors originals

4.- Cada cooperativa a l’hora de presentar a la Sectorial d’ensenyament els seus participants haurà revisat prèviament que l’obra presentada acompleixi les normes ortogràfiques i estructura correcta , sempre respectant la idea original de l’autor.

5.- Cada cooperativa podrà presentar un màxim de tres obres per modalitat i categoria

6.-Les cooperatives lliuraran a la Sectorial les obres quanyadores de les categories que desitgi, dins el termini màxim dia 30 de març de 2020 , perquè el jurat tingui temps suficient per a emetre la seva decisió.

7.-Cada concursant només podrà presentar una producció de cada modalitat 8,. Els treballs presentats han de ser originals (no fotocòpia) i escrits en català. La presentació serà obligatòria fer-la a ordinador pels alumnes de primària ( a partir de 5è), d’ESO, Batxillerat , Cicles Formatius i adults .

JURAT

1.-El jurat l’integraran les següents persones:
- 1 Professor de Primària.
- 1Professor de Secundària.
- 1Representat de la Biblioteca.
- Un pare o una mare de l’AMIPA.
- Un escriptor català que trii la sectorial d’ensenyament Tal com es va acordar el certamen anterior el jurat serà renovat per haver-se acabat el bienni anterior . La seva vigència serà de dos anys més

2.- Quan s’hagi acabat aquest bienni del jurat, cada a cooperativa haurà d’enviar els noms dels candidats a formar part del jurat i la sectorial realitzarà un sorteig.

3.-La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret a considerar desert algun premi.

4.- El jurat del certamen de la sectorial s’haurà de reunir abans de dia 24 d’abril de 2020 i prendre una decisió sobre els guanyadors.

PREMIS

La sectorial determinarà quins seran els premis

1.-S’establirà: a) Un primer premi per a cada una de les categories indicades i consistirà en : b) Un segon premi per a cada una de les categories indicades que consistirà en

2.- Els premis es lliuraran dia 13 de maig 2020 , al lloc que determini la sectorial , on es preveu la presència i la participació d’un/a escriptor/a de les nostres Illes.

La participació en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases.

ADDICIONAL La Sectorial d’ensenyament es reserva el dret de publicar les obres premiades i els treballs que per la seva qualitat ho mereixin. Així mateix es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui suscitar-se i que no s’hagi plantejat de manera resolta en les presents bases.

Darreres notícies


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS